Cvičení pro děti, cvičení s dětmi,

tanečky a taneční kurzy pro děti

Cvičení po šestinedělí (i s miminkem), pro maminky po porodu

cvičení pro děti - Pohybové hry pro děti

Především pro maminky po porodu,
pro navrácení ztracené kondice.
Více informací na stránce pro těhotné.

Lektorka Eliška Cicková

"Několik let se aktivně věnuji masážím, a převážně masírování těhotných maminek. A protože „kulatým bříškem“ teprve vše začíná, rozhodla jsem se svůj čas a nadšení věnovat i dětem, a to těm nejmenším. Proto organizuji pro maminky a jejich děti (ve věku od 1 roku do 3let) aktivity, kde společně rozvíjíme motoriku dítěte cvičením a hrami, kognitivní procesy a řeč pomocí skládanek, říkanek a písniček a zároveň kooperaci s ostatními dětmi a to v bezpečném prostředí za přítomnosti svého rodiče, který je v tomto věku pro dítě nepostradatelný, pokud má poznávat svět kolem sebe. Tato cvičení probíhají každý týden, přidat se můžete kdykoliv, nebo se prostě jen tak nezávazně přijít podívat."

Pohybové hry pro děti od 1,5 roku

cvičení pro děti - Pohybové hry pro děti

Termín: každá středa 14:00 - 14:45 hodin
Cena: 130 Kč
Lektorka: Eliška Cicková

Hodina probíhá formou skládanek, říkanek a písniček a zároveň kooperaci s ostatními dětmi. Cvičíme na balonech, podložkách a tančíme podle jednoduchých dětských písniček, které si děti během chvilky rádi osvojí a zapamatují. Rodiče se zde většinou naučí nové říkanky a písničky, které s dětmi později mohou trénovat doma.

Cvičení s batolaty od 6ti měsíců

cvičení pro těhotné Praha 1

Termín: každá středa 15:00 - 15:45 hodin
Cena: 130 Kč
Lektorka: Eliška Cicková

Cvičení s batolaty přispívá k jejich zdravému vývoji. Hodina spočívá v hrách na balónech, cvičení s malými míčky, nebo i se zvířátky. Zacvičí si i maminky, které posilují s dětmi, takže hodina probíhá formou hry jak u maminek, tak u jejich dětí.

Cvičení děti
Cvičení děti
Cvičení děti

Lektorka Kristýna Müllerová

Lektorka, která má zkušenosti jak z oblasti výuky tance, tak zároveň jako tanečnice a choreografka. Vzdělání získala na lekcích tance vedených našimi i zahraničními lektory, spoluprací s různými choreografy a pedagogy. Výuce dětí se věnuje již několik let, vyučovala taneční průpravu, moderní a lidový tanec ve svém rodném Jablonci nad Nisou a moderní tanec a jazz pro mládež a dospělé v Praze. Tanečně se dále vzdělává na seminářích a pravidelných kurzech a v současnosti studuje taneční pedagogiku na HAMU.

Jazz dance pro děti 10 - 15let - NOVINKA!

Termín: každé středa 16:05 - 17:00 hodin
Cena: cena 2.000 Kč/19 lekcí
Lektorka: Kristýna Müllerová

Moderní Jazz kombinuje techniku klasického jazzu s uvolněnějším charakterem nových tanečních stylů. Na lekcích se můžete těšit na oživení pomocí prvků z break dance a street dance. Budeme maximálně využívat prostor včetně země, budeme trénovat převaly, zdvihy a pády, naučíme se izolace (schopnost ovládat odděleně pohyb jednotlivých částí těla, např. pohyby hlavy, ramen, hrudníku, pánve a nohou), budeme rozvíjet základní taneční pohyby, jako je chůze, běh, poskoky, skoky, švihy či piruety, vymýšlet vlastní choreografie a užívat si radost z pohybu na plno.

Taneční kurzy pro děti y-5?1et, 6-10 let)

Termín 1: každé úterý 15:40 - 16:30 hodin, děti 3-5 roky, taneční kurz, mírně pokročilí
Termín 2: každé úterý 14:40 - 15:30 hodin, děti 6-10 let, taneční kurz, mírně pokročilí
Cena: ucelený kurz 2 000 Kč / 5 měsíců / 19 lekcí
1. pololetí (září - leden), 2. pololetí (únor - červen)
Lektorka: Kristýna Müllerová

cvičení pro děti Praha 1

V tanečních kurzech pro nejmenší (věk 3-5 let) se děti seznamují formou tanečních her se základy rytmiky, lidových tanců a baletu. Velký důraz je kladen na správné držení těla a fyziologicky správné provádění jednotlivých cvičení, což je zejména v dětském věku velmi důležité. Zároveň se rozvíjí schopnost vzájemné spolupráce mezi dětmi a zapojení vlastní kreativity v improvizaci a motivačních cvičeních. V lekcích pro děti větší (věk 6-10 let) dále pokračují s taneční průpravou, jako menší děti, ale přibalují i základy klasické a moderní techniky.

Každý rok (na konci června) mají děti možnost prezentovat výsledky své práce na společném představení pro rodiče, kde se každá třída představí několika svými choreografiemi.

nahoru